พบช่องโหว่ Obtain Information บน Wordpress Plugin : Giribaz File Manager

เราได้รับรายงานแจ้งเตือนช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของ Giribaz File Manager ช่องโหว่นี้ทำให้ Hacker สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เก็บไว้ใน inc/logger.php ได้ Hacker จะใช้ช่องโหว่นี้เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้โดยผ่านทาง log file

หมายเลขช่องโหว่ :
CVE-2018-7204

ช่องโหว่ที่ตรวจพบ :
Obtain Information

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง :WordPress Giribaz File Manager plugin for WordPress 5.0.0

แนวทางแก้ไข :
แนะนำให้อัพเกรด Giribaz File Manager plugin สำหรับ WordPress เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด เวอร์ชั่น 5.0.2 ขึ้นไป