พบช่องโหว่ Gain Access บน WordPress Plugin : flickrRSS plugin

เราได้รับรายงานแจ้งเตือนช่องโหว่ flickrRSS plugin ช่องโหว่นี้เกิดจากการตรวจสอบความถูกต้องของอินพุตที่ผู้ใช้ให้ข้อมูลไม่ถูกต้องโดย Script ที่ชื่อว่า wp-admin/options-general.php Hacker จะใช้ช่องโหว่นี้เพื่อ แทรกสคริปต์ที่เป็นอันตรายลงในเว็บเพจซึ่งจะถูกเรียกใช้ในเว็บ และเมื่อมีการเรียกดูหน้าเว็บ HTTP ด้วยรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง Hacker จะใช้ช่องโหว่โจมตีแบบ cross-site scripting, Web cache poisoning และกิจกรรมที่เป็นอันตรายอื่น ๆ

หมายเลขช่องโหว่ :
CVE-2018-6467

ช่องโหว่ที่ตรวจพบ :
Gain Access

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง :
WordPress flickrRSS plugin for WordPress 5.3.1

แนวทางแก้ไข :
ไม่มีพบแนวทางการแก้ไข ตรวจสอบเมื่อวันที่ 06/02/2018 แนะนำให้เลิกใช้งานชั่วคราว