พบช่องโหว่ cross-site scripting บน Wordpress Plugin : GD Rating System

เราได้รับรายงานแจ้งเตือนช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของ GD Rating System plugin ช่องโหว่นี้เกิดจากการตรวจสอบความถูกต้องของอินพุตที่ผู้ใช้ให้ข้อมูลไม่ถูกต้องโดย Script ที่ชื่อว่า wp-admin/admin.php  โดยใช้พารามิเตอร์ ‘panel’ ใน URL หน้า gd-rating-system-transfer Hacker จะใช้ช่องโหว่นี้เพื่อ แทรกสคริปต์ที่เป็นอันตรายลงในเว็บเพจซึ่งจะถูกเรียกใช้ในเว็บ และเมื่อมีการเรียกดูหน้าเว็บ Hacker จะใช้ช่องโหว่นี้ขโมยค่า Cookie สำหรับใช้ Authentication

หมายเลขช่องโหว่ :
CVE-2018-5288

ช่องโหว่ที่ตรวจพบ :
Cross-Site Scripting

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง :
WordPress GD Rating System plugin for WordPress 2.3

แนวทางแก้ไข :
ไม่มีพบแนวทางการแก้ไข ตรวจสอบเมื่อวันที่ 8/01/2018