พบช่องโหว่ Data Manipulation บน Wordpress Plugin : Simple Login Log

เราได้รับรายงานแจ้งเตือนช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของ Simple Login Log Plugin ช่องโหว่นี้เปิดช่องให้ Hacker สามารถส่งคำสั่ง SQL ไปยัง Script  login-log\simple-login-log.php ผ่าน parameter : ‘orderby’ หรือ ‘order’ ซึ่งสามารถทำให้ Hacker สามารถสามารถดูเพิ่มแก้ไขหรือลบข้อมูลในฐานข้อมูลได้

 

ช่องโหว่ที่ตรวจพบ :
Data Manipulation

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง :
WordPress Simple Login Log plugin for WordPress 1.1.1

แนวทางแก้ไข :
อัพเกรด Simple Login Log ให้เป็น Version ล่าสุด (1.1.2 ขึ้นไป)