วีดิโอ แนะนำการใช้งาน

ทำความรู้จักกับ DirectAdmin
วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านใน DirectAdmin Control Panel
วิธี เพิ่ม/ลบ Domain ใน DirectAdmin Control Panel
วิธี สร้าง/ลบ Sub-Domain ใน DirectAdmin Control Panel
วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้งาน E-Mail
วิธี สร้าง/ลบ บัญชีผู้ใช้งาน E-Mail
วิธี เพิ่ม/ลด ขนาด E-Mail Quota
วิธีระงับการใช้งานบัญชี E-Mail
วิธีลบ E-Mail เก่าออกจากกล่อง Inbox
วิธีจำกัดอัตรการส่ง E-Mail ของบัญชี Users
วิธีการใช้งาน E-Mail Forwarders
วิธีชี้โดเมนเข้ามาในระบบ (Domain Pointer)
วิธีการใช้งาน Vacation Messages
วิธีใช้งาน Autoresponders
วิธีใช้งาน Catch-All E-Mail
วิธีใช้งาน Mailing Lists
วิธีการ เพิ่ม/ลบ FTP Accounts
วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน FTP Accounts
วิธี สร้าง/ลบ ฐานข้อมูล MySQL
วิธี เพิ่ม/ลบ บัญชีผู้ใช้งานฐานข้อมูล
วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้งานฐานข้อมูล MySQL
วิธีการซ่อมแซมฐานข้อมูล
วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับฐานข้อมูล
วิธีการตรวจสอบฐานข้อมูล
วิธีการกู้คืนฐานข้อมูล
ขั้นตอนการอนุญาติให้เชื่อมต่อฐานข้อมูลจากภายนอกได้
วิธีการจัดการ URL redirect
วิธีสร้างรหัสป้องกันการเข้าถึง directory
การสร้างระบบกรอง Spam (SPAM Filters)
การติดตั้ง SSL certificate
การตรวจสอบสถิติการใช้งานเว็บไซต์
การตั้งค่า cronjob
วิธีการใช้งานระบบ File Manager
วิธี Upload Files ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel
วิธี Extract ไฟล์ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel
วิธีการคัดลอก File ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel
วิธีการย้าย File ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel
วิธีบีบอัด File ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Pane
วิธี Backup ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ระดับ User
วิธี Restore ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ระดับ User

วิธีการ เพิ่ม/ลบ FTP Accounts
วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน FTP Accounts
การตั้งค่า FTP เว็บไซต์ของคุณให้กับโปรแกรม FileZilla
การอัพโหลดไฟล์ไปยังเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม FileZilla
การจัดการ File และ Folder ด้วยโปรแกรม FileZilla
การตั้งค่า FTP เว็บไซต์ของคุณให้กับโปรแกรม WinSCP
การอัพโหลดไฟล์ไปยังเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม WinSCP
การจัดการ File และ Folder ด้วยโปรแกรม WinSCP
การตั้งค่า FTP เว็บไซต์ของคุณให้กับโปรแกรม CuteFTP
การอัพโหลดไฟล์ไปยังเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม CuteFTP
การจัดการ File และ Folder ด้วยโปรแกรม CuteFTP
การตั้งค่า FTP เว็บไซต์ของคุณให้กับโปรแกรม WS_FTP
การอัพโหลดไฟล์ไปยังเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม WS_FTP
การจัดการ File และ Folder ด้วยโปรแกรม WS_FTP
การตั้งค่า FTP เว็บไซต์ของคุณให้กับโปรแกรม SmartFTP
การอัพโหลดไฟล์ไปยังเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม SmartFTP
การจัดการ File และ Folder ด้วยโปรแกรม SmartFTP
การตั้งค่า FTP เว็บไซต์ของคุณให้กับโปรแกรม FlashFXP
การอัพโหลดไฟล์ไปยังเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม FlashFXP
การจัดการ File และ Folder ด้วยโปรแกรม FlashFXP
การตั้งค่า FTP เว็บไซต์ของคุณให้กับโปรแกรม FTP Voyager
การอัพโหลดไฟล์ไปยังเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม FTP Voyager
การจัดการ File และ Folder ด้วยโปรแกรม FTP Voyager
การตั้งค่า FTP เว็บไซต์ของคุณให้กับโปรแกรม LeapFTP
การอัพโหลดไฟล์ไปยังเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม LeapFTP
การจัดการ File และ Folder ด้วยโปรแกรม LeapFTP