วิดีโอสาธิตการใช้งาน

ชุดแนะนำการใช้งาน DirectAdmin end-user
ชุดแนะนำการใช้งาน DirectAdmin reseller
ชุดแนะนำการใช้งาน Webmail RoundCube
ชุดแนะนำการใช้งาน Configuring Email (original)
ชุดแนะนำการใช้งาน Configuring Email (SMTP auth)
ชุดแนะนำการใช้งาน Softaculous Auto Installer
ชุดแนะนำการใช้งาน PuTTY Enhanced
ชุดแนะนำการใช้งาน phpMyAdmin
ชุดแนะนำการใช้งาน Updating DNS
ชุดแนะนำการใช้งาน Domain Transfer
ชุดแนะนำการสร้าง Nameserver
ชุดแนะนำการใช้งาน FTP

LoadingRetrieving latest tweet...

Back to Top

สงวนลิขสิทธิ์ © 2001-2014 บริษัท เน็ตเวิร์ค เทคนิคอล ซิสเต็ม จำกัด
ชั้น 29 , 999/9 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิล์ด ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 0-2107-3466