บริการ ssl-certificate อื่นๆ (ใบรับรองความปลอดภัย)

Product NameValidationWarrantyราคา/ปี 
PositiveSSL Domain$10,000590
EssentialSSLDomain$10,000690
SSL CertificateDomain$250,0002,850
PositiveSSL WildcardDomain$10,0003,450
EssentialSSL WildcardDomain$10,0003,790
InstantSSL Organization$50,0002,290
InstantSSL Pro Organization$100,0002,850
InstantSSL PremiumOrganization$250,0003,590
PremiumSSL Wildcard (OV)Organization$250,0005,990
Positive SSL EVExtended$1,000,0004,190
EV SSL CertificateExtended$1,750,0004,990
Product NameValidationWarrantyราคา/ปี 
QuickSSL Premium Domain$500,0002,200
QuickSSL Premium WildcardDomain$500,0009,490
True BusinessIDOrganization$1,250,0003,250
True BusinessID Wildcard (OV)Organization$1,250,00014,990
True BusinessID with EV Extended$1,500,0006,990
Product NameValidationWarrantyราคา/ปี 
SSL123 Domain$500,0001,500
SSL123 WildcardDomain$500,0008,850
Wildcard SSL CertificateOrganization$1,250,00013,250
Webserver EV CertificateExtended$1,500,0007,390
Product NameValidationWarrantyราคา/ปี 
Digicert Secure SiteOrganization$1,750,0009,100
Digicert Secure Site ProOrganization$1,500,00021,100
Digicert Secure Site WildcardOrganization$1,500,00054,500
Digicert Secure Site Pro WildcardOrganization$1,500,000134,900
Digicert Secure Site EVExtended$1,750,00021,500
Digicert Secure Site Pro EVExtended$1,750,00032,100