นโยบายความเป็นส่วนตัว (PRIVACY POLICY)

การจัดการข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวนั้นหมายถึงข้อมูลต่างๆ ที่บ่งบอกตัวตนของคุณอาทิเช่น ชื่อ-นามสกุล, อีเมล, ที่อยู่, เบอร์ติดต่อ, คำนำหน้า, เพศ, การศึกษา, สถานที่ทำงาน, หรือเรื่องที่สนใจ เป็นต้นซึ่งข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวจะมีประโยชน์สำหรับการให้บริการให้ตรงกับความต้องการของคุณ และด้านล่างคือข้อมูลต่างๆ ที่เราทำการเก็บข้อมูลไว้เป็น database

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี

หากคุณมีอายุต่ำกว่า 20 ปีหรือมีข้อจำกัดความสามารถตามกฎหมาย เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจจำเป็นต้องให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณให้ความยินยอมหรือที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ หากเราทราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง เราจะดำเนินการลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่คุณเป็นลูกค้าหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับเราหรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น หากมีกฎหมายกำหนดไว้ เราจะลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับการเสนอสินค้า บริการ และการใช้งานบนเว็บไซต์สำหรับลูกค้าของเราเท่านั้น หากคุณเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางเว็บไซต์ของเรา การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ซึ่งเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

Cookies

คุกกี้ คือองค์ประกอบของข้อมูลที่เว็บไซต์สามารถส่งไปยังเบราว์เซอร์ของคุณซึ่งอาจจะถูกเก็บไว้ในระบบของคุณ ในการใช้บางส่วนของเว็บไซต์ของเรา คุณต้องตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้ยอมรับคุกกี้ คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อคุณได้รับคุกกี้ทำให้คุณมีโอกาสตัดสินใจว่าจะยอมรับหรือไม่

คุกกี้เหล่านี้ใช้ในระหว่างการเข้าชมเว็บไซต์ของเราและใช้เพื่อเหตุผลหลายประการเช่นติดตามรายการในรถเข็นช็อปปิ้งของคุณหมดเวลา คุกกี้จะไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชม ข้อมูลนี้ถูกเข้ารหัสและเก็บไว้ในคุกกี้ในระหว่างเซสชันนั้น คุกกี้ถูกลบออกจากคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าชมเมื่อผู้เข้าชมออกจากระบบหรือปิดเบราว์เซอร์ของตน พันธมิตรทางธุรกิจบางรายของเรา (เช่นผู้ให้บริการ) ใช้คุกกี้ในเว็บไซต์ของเรา เราไม่มีสิทธิ์เข้าถึงหรือควบคุมคุกกี้เหล่านี้ คำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้ครอบคลุมถึงการใช้คุกกี้โดยเว็บไซต์ของเราเท่านั้นและไม่ครอบคลุมถึงการใช้คุกกี้ของผู้ลงโฆษณารายใด

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยคุณสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

แจ้งเตือน!!! มิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินชำระค่าบริการ