แจ้งยืนยันการชำระเงิน

ระบบแจ้งยืนยันการชำระเงิน เป็นระบบที่สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกลูกค้า ในกรณีที่ไม่สามารถส่งแฟกซ์หรือสแกนสลิปส่งทางอีเมลได้ การแจ้งชำระเงินออนไลน์ จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ของเรา ทราบถึงการชำระเงินของลูกค้า และสามารถตรวจสอบข้อมูล ได้จากรายละเอียดที่ลูกค้าแจ้งให้ ซึ่งจะเป็นการประหยัดเวลา และลดขั้นตอนความยุ่งยากได้

แจ้งชำระเงินสำหรับ*
ชื่อผู้ลงทะเบียน*
E-mail*
หมายเลขโทรศัพท์*
Invoice ID หรือ Order ID*

หากไม่ทราบกรุณาระบุเป็นชื่อโดเมน หรือ Server IP

วันที่โอนเงิน* (ระบุใน Pay-in slip)
เวลาที่โอนเงิน* (ระบุใน Pay-in slip)
จำนวนเงินโอน*
หลักฐานการชำระเงิน*
เข้าบัญชี*

หากต้องการใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบโปรดระบุ ชื่อ และที่อยู่ ด้านล่างนี้
(วันที่พิมพ์ลงในใบกำกับภาษี จะลงเป็นวันที่ ที่แจ้งชำระเงิน)

ชื่อ และที่อยู่สำหรับออกในใบกำกับภาษี
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ชื่อ และที่อยู่สำหรับจัดส่งใบกำกับภาษีทางไปรษณีย์
หมายเหตุ