Microsoft ระงับให้บริการแพตช์ Meltdown และ Spectre สำหรับ AMD

ตอนนี้ทาง Microsoft ได้ออกมาประกาศระงับการเปิดตัวแพตช์อัพเดท Meltdown และ Spectre บนระบบปฎิบัติการ Windows ที่ใช้อุปกรณ์ AMD ไว้ก่อน หลังจากได้รับรายงานว่ามีผู้ใช้หลายรายทำการอัพเดทแพตช์ไปแล้วเกิดอาการจอฟ้า และเครื่องไม่สามารถบูตเข้าสู่ระบบได้ โดยที่แพตช์ที่หยุดบริการชั่วคราวได้แก่ :

January 3, 2018—KB4056897 (Security-only update)
January 9, 2018—KB4056894 (Monthly Rollup)
January 3, 2018—KB4056888 (OS Build 10586.1356)
January 3, 2018—KB4056892 (OS Build 16299.192)
January 3, 2018—KB4056891 (OS Build 15063.850)
January 3, 2018—KB4056890 (OS Build 14393.2007)
January 3, 2018—KB4056898 (Security-only update)
January 3, 2018—KB4056893 (OS Build 10240.17735)
January 9, 2018—KB4056895 (Monthly Rollup)

ทาง Microsoft ได้ทำการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นนี้แล้วพบว่า ชิปเซ็ตของ AMD บางรุ่นมีข้อมูลไม่ตรงกับเอกสารที่เคยให้ไว้กับทาง Microsoft ทำให้แพชต์อัพเดทที่ใช้อุดช่องโหว่ Meltdown และ Spectre เกิดปัญหาจอฟ้า ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ ซึ่งหลังจากเกิดปัญหาชิปเซ็ตของ AMD ทาง Microsoft ก็ได้ออกมาประกาศว่าแพตช์ Meltdown และ Spectre ที่อัพเดทนั้นจะไม่สามารถใช้งานได้ หากโปรแกรม Antivirus ที่ผู้ใช้ใช้อยู่ไม่รองรับแพตช์ที่อัพเดท ดังนั้นผู้ใช้ควรทำการปิดโปรแกรม Antivirus เสียก่อน แล้วให้ใช้ Windows Defender หรือ Microsoft Security Essentials ไปก่อนชั่วคราว

ที่มา : Beeping Computer

ที่มาภาพ : Beeping Computer