แจ้งเตือน!!! มิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินชำระค่าบริการ
ชั้น 29 ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
999/9 พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330
บริการตลอด 24 ชั่วโมง
ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด
0-2107-3466
โทรเลยดิจะรออะไร

Hostatom Affiliate Price Adjustment Notice

On behalf of Hostatom, We wanted to express our sincerest gratitude for your continued support and loyalty.

As you know that Hostatom have an Affiliate Platform for so long but some of customer use this platform in the wrong way so we wanted to inform you that we have recently made some changes to our Affiliate policy.

We understand that these changes may affect some of oue customer and we apologize for any inconvenience this may cause. However, we believe that these changes are necessary in order to maintain the integrity and quality of our affiliate policy.

Thank you for your understanding and continued support.