คุณสามารถ copy code แบนเนอร์สำหรับการประชาสัมพันธ์ วางไว้ยังเว็บไซต์ของคุณเพื่อสร้างรายได้จากการแนะนำสมาชิกใหม่ให้กับเรา โดยเลือก แบนเนอร์ที่เหมาะสมกับเว็บไซต์ของคุณ แล้วทำการ copy code ในกล่องสีฟ้า จากนั้นนำไปแปะไว้ยังเว็บไซต์ที่คุณต้องการแนะนำเรา

ตัวอย่าง Link code
https://www.hostatom.com/aff.php

ตัวอย่างแบนเนอร์
ใช้ข้อมูล Affiliate ของคุณ แล้วนำแบนเนอร์ของเราที่มีให้เลือกหลากหลายแบบไปใช้งานได้ตามที่คุณต้องการ

อย่าลืม!!

เปลี่ยนเลข affiliate ID ใน code ที่คุณ copy จากกล่องสีฟ้าเป็นเลข affliate ID ของคุณ
ยกตัวอย่างเช่น เลข affliate ID ของคุณ = 9999 ดังนั้น aff = 9999

คัดลอก Code ได้ว่า

<a href=”https://support.hostatom.com/aff.php?aff=9999″>
<img src=”https://data.hostatom.com/docs/banner/webhosting-336×280.jpg” alt=”Hosting”/></a>

<a href= "https://support.hostatom.com/aff.php?aff=9999">
<img src= "https://data.hostatom.com/docs/banner/wordpresshosting-250-250.jpg" alt= "wordpress"/></a>
<a href= "https://support.hostatom.com/aff.php?aff=9999">
<img src= "https://data.hostatom.com/docs/banner/e-mail-250-250.jpg" alt= "email"/></a>
<a href= "https://support.hostatom.com/aff.php?aff=9999">
<img src= "https://data.hostatom.com/docs/banner/domain-250-250.jpg" alt= "domain"/></a>
<a href= "https://support.hostatom.com/aff.php?aff=9999">
<img src="https://data.hostatom.com/docs/banner/webhosting-250-250.jpg" alt= "webhosting"/></a>
<a href= "https://support.hostatom.com/aff.php?aff=9999">
<img src= "https://data.hostatom.com/docs/banner/wordpresshosting-300-250.jpg" alt= "WordPRess Hosting"/></a>
<a href= "https://support.hostatom.com/aff.php?aff=9999">
<img src= "https://data.hostatom.com/docs/banner/e-mail-300-250.jpg" alt= "email"/></a>
<a href= "https://support.hostatom.com/aff.php?aff=9999">
<img src= "https://data.hostatom.com/docs/banner/domain-300-250.jpg" alt= "domain"/></a>
<a href= "https://support.hostatom.com/aff.php?aff=9999">
<img src= "https://data.hostatom.com/docs/banner/webhosting-300-250.jpg" alt= "Hosting"/></a>
<a href= "https://support.hostatom.com/aff.php?aff=9999">
<img src= "https://data.hostatom.com/docs/banner/webhosting-336-280.jpg" alt= "web hosting"/></a>
<a href= "https://support.hostatom.com/aff.php?aff=9999">
<img src= "https://data.hostatom.com/docs/banner/e-mail-336-280.jpg" alt= "email"/></a>
<a href= "https://support.hostatom.com/aff.php?aff=9999">
<img src= "https://data.hostatom.com/docs/banner/wordpresshosting-336-280.jpg" alt="wordpress hosting"/></a>
<a href= "https://support.hostatom.com/aff.php?aff=9999">
<img src="https://data.hostatom.com/docs/banner/domain-336-280.jpg" alt= "domain"/></a>
<a href="https://support.hostatom.com/aff.php?aff=9999">
<img src="https://data.hostatom.com/docs/banner/webhosting-320-100.jpg" alt="web hosting"/></a>
<a href= "https://support.hostatom.com/aff.php?aff=9999">
<img src= "https://data.hostatom.com/docs/banner/domain-320-100.jpg" alt= "domain"/></a>
<a href= "https://support.hostatom.com/aff.php?aff=9999">
<img src= "https://data.hostatom.com/docs/banner/e-mail-320-100.jpg" alt= "e-mail"/></a>
<a href="https://support.hostatom.com/aff.php?aff=9999">
<img src= "https://data.hostatom.com/docs/banner/wordpresshosting-320-100.jpg" alt= "wordpress hosting"/></a>
<a href= "https://support.hostatom.com/aff.php?aff=9999">
<img src= "https://data.hostatom.com/docs/banner/webhosting-728-90.jpg" alt= "Hosting"/></a>
<a href="https://support.hostatom.com/aff.php?aff=9999">
<img src="https://data.hostatom.com/docs/banner/wordpresshosting-728-90.jpg" alt="WordPress Hosting"/></a>
<a href= "https://support.hostatom.com/aff.php?aff=9999">
<img src= "https://data.hostatom.com/docs/banner/domain-728-90.jpg" alt= "domain"/></a>
<a href= "https://support.hostatom.com/aff.php?aff=9999">
<img src= "https://data.hostatom.com/docs/banner/e-mail-728-90.jpg" alt= "e-mail"/></a>
<a href= "https://support.hostatom.com/aff.php?aff=9999">
<img src= "https://data.hostatom.com/docs/banner/wordpresshosting-300-600.jpg" alt= "WordPress Hosting"/></a>
<a href= "https://support.hostatom.com/aff.php?aff=9999">
<img src= "https://data.hostatom.com/docs/banner/e-mail-300-600.jpg" alt= "e-mail"/></a>
<a href="https://support.hostatom.com/aff.php?aff=9999">
<img src="https://data.hostatom.com/docs/banner/domain-300-600.jpg" alt="domain"/></a>
<a href= "https://support.hostatom.com/aff.php?aff=9999">
<img src= "https://data.hostatom.com/docs/banner/webhosting-300-600.jpg" alt= "Hosting"/></a>