นโยบายทั่วไป (POLICY)

นโยบายลิขสิทธิ์

1. ลิขสิทธิ์ภาพภาพถ่าย

ถือว่าเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ประเภทงาน ศิลปกรรม ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองทันทีนับแต่สร้างสรรค์ โดยไม่ต้องจดทะเบียน และเจ้าของลิขสิทธิ์จะมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่ต่อสาธารณชน เป็นต้น จะกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

การละเมิดลิขสิทธิ์ภาพถ่ายมีโทษตามมาตรา 69 โทษปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท และหากทำเพื่อการค้าต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 4 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2. การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

เขียน หรือเผยแพร่ข้อความที่หมิ่นประมาทให้บุคคลอื่นเกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง รวมถึงการแอบเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลลงโซเชียลมีเดีย หรือเว็บไซต์

3. การละเมิดลิขสิทธิ์เนื้อหา

ดัดแปลง เลียนแบบ การเผยแพร่ซ้ำจากต้นฉบับ การนำผลงานของผู้อื่นมาอ้างสิทธิเป็นผลงานของตนเอง การนำภาพยนตร์หรือเพลงมาลงบนเว็บไซต์ของตนเอง หรือการขายสินค้าเลียนแบบนั้นถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น

4. เครื่องหมายทางการค้า

ห้ามผู้ใช้บริการละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่นหรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก หากพบว่าคุณทำผิดกฏทางเราจะทำการยกเลิกบริการทันที

หมายเหตุ ในกรณีที่คุณต้องการใช้เครื่องหมายการค้าของทาง hostatom เพื่อสมัครเป็น Affiliate กับเรา สามารถดูรายละเอียดได้ทางลิงก์นี้ Affiliate Program

นโยบายลิขสิทธิ์

1. ลิขสิทธิ์ภาพภาพถ่าย

ถือว่าเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ประเภทงาน ศิลปกรรม ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองทันทีนับแต่สร้างสรรค์ โดยไม่ต้องจดทะเบียน และเจ้าของลิขสิทธิ์จะมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่ต่อสาธารณชน เป็นต้น จะกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
การละเมิดลิขสิทธิ์ภาพถ่ายมีโทษตามมาตรา 69 โทษปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท และหากทำเพื่อการค้าต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 4 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2. การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

เขียน หรือเผยแพร่ข้อความที่หมิ่นประมาทให้บุคคลอื่นเกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง รวมถึงการแอบเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลลงโซเชียลมีเดีย หรือเว็บไซต์

3. การละเมิดลิขสิทธิ์เนื้อหา

ดัดแปลง เลียนแบบ การเผยแพร่ซ้ำจากต้นฉบับ การนำผลงานของผู้อื่นมาอ้างสิทธิเป็นผลงานของตนเอง การนำภาพยนตร์หรือเพลงมาลงบนเว็บไซต์ของตนเอง หรือการขายสินค้าเลียนแบบนั้นถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น

4. เครื่องหมายทางการค้า

ห้ามผู้ใช้บริการละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่นหรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก หากพบว่าคุณทำผิดกฏทางเราจะทำการยกเลิกบริการทันที

หมายเหตุ ในกรณีที่คุณต้องการใช้เครื่องหมายการค้าของทาง hostatom เพื่อสมัครเป็น Affiliate กับเรา สามารถดูรายละเอียดได้ทางลิงก์นี้ Affiliate Program

แจ้งเตือน!!! มิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินชำระค่าบริการ