พบช่องโหว่ cross-site scripting บน Wordpress Plugin : Ultimate Member

เราได้รับรายงานแจ้งเตือนช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของ Ultimate Member plugin ช่องโหว่นี้เกิดจากการตรวจสอบความถูกต้องของอินพุตที่ผู้ใช้ให้ Hacker จะใช้ประโยชน์จากช่องโหว่นี้เพื่อรันสคริปต์ที่เป็นอันตรายลงในเว็บเพจซึ่งจะถูกเรียกใช้ในเว็บ และเมื่อมีการเรียกดูหน้าเว็บ Hacker จะใช้ช่องโหว่นี้ขโมยค่า Cookie สำหรับใช้ Authentication ได้

หมายเลขช่องโหว่:
CVE-2018-0585

ช่องโหว่ที่ตรวจพบ :
Cross-Site Scripting

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง :WordPress Ultimate Member Plugin for WordPress 2.0.12แนวทางแก้ไข :
อัปเดต Ultimate Member Plugin ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ตั้งแต่ 2.0.13 ขึ้นไป