พบช่องโหว่ cross-site scripting บน Wordpress Plugin : wunderfarm WF Cookie Consent

เราได้รับรายงานแจ้งเตือนช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของ wunderfarm WF Cookie Consent plugin ช่องโหว่นี้เกิดจากการตรวจสอบความถูกต้องของอินพุตที่ผู้ใช้ให้ Hacker จะใช้ประโยชน์ในส่วนของฟิลด์ที่ชื่อว่า ‘page title’ เพื่อแทรกสคริปต์ที่เป็นอันตรายลงในเว็บเพจซึ่งจะถูกเรียกใช้ในเว็บ และเมื่อมีการเรียกดูหน้าเว็บ Hacker จะใช้ช่องโหว่นี้ขโมยค่า Cookie สำหรับใช้ Authentication ได้

หมายเลขช่องโหว่:
CVE-2018-10371

ช่องโหว่ที่ตรวจพบ :
Cross-Site Scripting

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง :
WordPress wunderfarm WF Cookie Consent plugin for WordPress 1.1.3

แนวทางแก้ไข :
อัปเดต wunderfarm WF Cookie Consent plugin for WordPress ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ตั้งแต่ 1.1.4 ขึ้นไป