พบช่องโหว่ Gain Access บน Chrome

เราได้รับรายงานแจ้งเตือนช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของ Google Chrome ช่องโหว่นี้เปิดให้ hacker สามารถส่งคำสั่งเพื่อทำการปลอมแปลง URL ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของ Omnibox ทำให้ Hacker สามารถใช้ประโยชน์จากช่องโหว่นี้โจมตีด้วย unknown vector เพื่อสร้าง URL ปลอมขึ้นมา

ช่องโหว่หมายเลข:
CVE-2017-15426

ช่องโหว่ที่ตรวจพบ :
Gain Access

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง :
Google Chrome 63.0

แนวทางแก้ไข :
อัพเกรด Google Chrome ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด (63.0.3239.84 ขึ้นไป)