แจ้งเตือน!!! มิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินชำระค่าบริการ
ชั้น 29 ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
999/9 พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330
บริการตลอด 24 ชั่วโมง
ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด
0-2107-3466
โทรเลยดิจะรออะไร

เปรียบเทียบ Microsoft SQL Server แต่ละรุ่น

Microsoft SQL Server แต่ละรุ่นรองรับความต้องการด้านประสิทธิภาพ รันไทม์ และราคาที่แตกต่างกันตามความต้องการการใช้งานของคุณ อีกทั้งการติดตั้งยังขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเฉพาะของคุณด้วย โดย SQL Server Express นั้นจะเป็นรุ่นที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี แต่จะมีขนาดฐานข้อมูลสูงสุดอยู่ที่ 10GB และมีข้อจำกัดด้านอื่นๆ ที่มากกว่ารุ่นที่มีค่าใช้จ่าย 

FeatureExpressWebStandardEnterprise
Max. compute capacity used by a single instanceLesser of 1 socket / 4 coresLesser of 4 sockets / 16 coresLesser of 4 sockets / 24 coresOS Max.
Max. memory for buffer pool per instance1410MB64 GB128GBOS Max.
Max. memory for Columnstore segment cache per instance352MB16 GB32GBUnlimited
Max. memory-optimized data size per database352MB16 GB32GBUnlimited
Max. relational database size10GB524PB524PB524PB
Log shipping
Database mirroring
Backup compression
Database snapshot
Always On availability groups
Basic availability groups
Encrypted backup
Stretch database
Table and index partitioning
Buffer pool extension
Data compression
Resource governor
In-Memory Database: In-Memory OLTP
Data classification and auditing
Data classification and auditing
Dynamic data masking
Always Encrypted with Secure Enclaves
Transparent Database Encryption (TDE)
Contained databases
Merge replication
Peer to peer transactional replication
Snapshot replication
SQL Server change tracking
Transactional replication
Transactional replication to Azure
SQL Server Agent
Dedicated admin connection
PowerShell scripting support
Full-text and semantic search
Common Language Runtime (CLR) Integration
Import/export of industry-standard spatial data formats
Database mail
UTF-8 support
Java Language Runtime Integration
PolyBase compute node
Master instance for big data cluster
Accelerated database recovery
Intelligent Database: automatic tuning
Intelligent Database: batch mode for row store
Intelligent Database: row mode memory grant feedback
Intelligent Database: approximate count distinct
Intelligent Database: table variable deferred compilation
Intelligent Database: scalar UDF inlining
Parallel query processing on partitioned tables and indexes

คุณสมบัติในตารางไม่ใช่คุณสมบัติทั้งหมดของ SQL Server หากต้องการดูคุณสมบัติอื่นๆ สามารถดูได้ที่ คุณสมบัติของ SQL Server 2019