โลโก้ของเรา

สีหลักของแบรนด์เราเลยคือสีน้ำเงิน เหลือง แต่เพื่อความครอบคลุมทุกการใช้งานเราจึงมีโลโก้สีดำและสีขาวที่สามารถใช้ได้ง่ายและเข้ากับ เว็บไซต์ของคุณ โดยกำหนดการใช้งานโลโก้สีน้ำเงินเหลืองและสีดำใช้กับพื้นหลังขาว โลโก้สีขาวใช้กับพื้นหลังดำหรือพื้นหลังที่เป็นรูปภาพ

โลโก้สีน้ำเงินเหลืองและสีดำใช้กับพื้นหลังขาว

โลโก้สีขาวใช้กับพื้นหลังดำหรือพื้นหลังที่เป็นรูปภาพ

ได้โปรด

ให้พื้นที่มากมายรอบๆ โลโก้ของเรา ขอโอกาสให้โลโก้ได้หายใจและไม่รู้สึกเกะกะสายตา

ขอร้องอย่า

แก้ไขไฟล์เหล่านี้ในทางใดก็ตาม
แสดงกราฟิกเหล่านี้ในลักษณะที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ ความเกี่ยวข้อง หรือการรับรองโดย hostatom ของผลิตภัณฑ์ บริการ หรือธุรกิจของคุณ
ใช้กราฟิกเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ หรือบริการของคุณเอง
รวมกราฟิกเหล่านี้กับกราฟิกอื่น ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก hostatom

ห้ามดัดแปลงสัดส่วนของโลโก้

ห้ามเปลี่ยนแปลงสีของโลโก้

ห้ามเปลี่ยนแปลงรูปแบบของโลโก้