พบการโจมตีรูปแบบใหม่ ด้วยการใช้สาย USB ผ่านทาง WiFi

นักวิจัยด้านความปลอดภัย Mike Grover หรือที่รู้จักกันในนาม “_MG_” เป็นผู้สร้างสายเคเบิล WiFi PCB ภายในจะมีชิป WiFi ที่ช่วยให้แฮกเกอร์สามารถทำการโจมตีจากระยะไกลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ได้

สายเคเบิลนี้สามารถเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้ทุกยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็น Mac, Linux หรือ Windows เพราะระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์จะคิดว่ามันเป็นอุปกรณ์ HID หรือที่เรียกกันว่า human interface device สายเคเบิลนี้มันเป็นได้ทั้งคีย์บอร์ด และเมาส์ โดยเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ ESPloitV2

Mike ได้ทำการทดสอบการทำงานของสายเคเบิลนี้ แล้วพบว่ามันสามารถใช้งานได้จริงๆ กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วๆ ไป ดังวิดีโอที่แสดงต่อไปนี้

ที่มาวิดีโอ: Bleeping Computer

Mike ใช้เวลาในการสร้าง WiFi PCB นี้ประมาณ 300 กว่าชั่วโมง ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในครั้งนี้ประมาณ 4,000 ดอลล่าร์ หรือประมาณ 125,470.00 บาท ตอนนี้สายเคเบิลนี้ยังไม่มีวางจำหน่าย แต่ Mike คิดว่าอาจจะขายมันให้กับนักวิจัยด้านความปลอดภัยในอนาคต

สำหรับการโจมตีด้วย WiFi นี้สามารถป้องกันได้โดยใช้ USB condom ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลออกไป เมื่อมีการเชื่อมต่อกับสายเคเบิล

ที่มา : Bleeping Computer