พบช่องโหว่การยกระดับสิทธิ์บนเคอร์เนลของ Linux ที่ชื่อว่า usb_audio_probe

ช่องโหว่นี้เกิดจากการโจมตีแบบ use-after-free ที่เขียนใน usb_audio_probe โดยใช้ USB ที่เป็นอันตรายในการส่งข้อมูลกลับไปยังแฮกเกอร์ แฮกเกอร์จะใช้ประโยชน์จากช่องโหว่นี้เพื่ออ่านและเขียนในเคอร์เนลเดิมได้
อัปเดตแพทช์เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด สามารถดูได้ที่ Linux Kernel GIT

ที่มา: IBM X-Force Exchange